2017-10-05

Remissvar: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Härmed meddelas att Tillväxtanalys tagit del av promemorian och inte har något att tillägga.

Ang. Promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys tagit del av promemorian och inte har något att tillägga.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.