2017-10-05

Remissvar: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Härmed meddelas att Tillväxtanalys tagit del av promemorian och inte har något att tillägga.

Ang. Promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys tagit del av promemorian och inte har något att tillägga.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev