2017-11-03

Remissvar: Statistik på upphandlingsområdet

Härmed meddelas att Tillväxtanalys har tagit del av skrivelsen och inte har något att tillägga i frågan.

Ang. Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys har tagit del av skrivelsen och inte har något att tillägga i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har också expert Jan Cedervärn deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev