2017-11-27

Remissvar: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Härmed meddelas att Tillväxtanalys har tagit del av promemorian och inte har något att tillägga i frågan.

Ang. Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys har tagit del av promemorian och inte har något att tillägga i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har också expert Jan Cedervärn deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev