2017-11-28

Remissvar: En mer förutsägbar byggprocess, förenklad kontroll av serietillverkade hus

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Ang. Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, förenklad kontroll av serietillverkade hus (rapport 2017:23)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev