2017-12-12

Remissvar: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Ang. Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Carly Smith-Jönsson.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev