2018-01-09

Remissvar: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Ang. Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har getts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Carly Smith-Jönsson.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.