2018-01-31

Remissvar: Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxid

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Ang. Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxid

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått promemorian "Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxid" på remiss.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev