2018-03-14

Remissvar: Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Ang. Promemorian Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått promemorian Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden på remiss.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev