2018-04-04

Remissvar: Effektivare energianvändning

Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Ang. Betänkande: Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått betänkandet Effektivare energianvändning (SOU 2017:99) på remiss.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev