2018-04-16

Remissvar: Statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer

Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Ang. Förslag till förordning om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått förslaget till förordning om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer på remiss.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även avdelningschef Carly Smith-Jönsson och analytiker Andreas Kroksgård deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev