2018-04-19

Remissvar: Fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro

Tillväxtanalys har inte några invändningar i frågan.

Ang. Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final på remiss.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys inte har några invändningar i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även Carly Smith-Jönsson, avdelningschef Infrastruktur och investeringar deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev