2018-04-19

Remissvar: Gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster

Tillväxtanalys har inte några invändningar i frågan.

Ang. Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster på remiss.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys inte har några invändningar i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev