2018-05-31

Remissvar: Konstnär – oavsett villkor?

Tillväxtanalys har inte några synpunkter i frågan.

Ang. Betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått betänkandet Konstnär – oavsett villkor? för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys inte har några synpunkter i frågan.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev