2018-05-31

Remissvar: Lån och garantier för fler bostäder

Tillväxtanalys avstår att yttra sig i frågan.

Ang. Betänkande: Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått betänkandet Lån och garantier för fler bostäder på remiss.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även avdelningschef Carly Smith Jönsson deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev