2018-06-15

Remissvar: Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Ang. Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev