2018-08-20

Remissvar: Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Ang. Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev