2018-09-24

Remissvar: Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Ang. Remiss av betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Remiss av betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys inte har några synpunkter i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytikerna Markus Lindvert och Maria Nordin Skult. I ärendets handläggning har även avdelningschef Peter Frykblom medverkat.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev