2018-10-18

Remissvar: Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

Tillväxtanalys har inte något att tillägga i frågan.

Ang. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys inte har något att tillägga i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Peter Frykblom.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev