2018-10-18

Remissvar: Klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets och SGU:s förslag till strategi för hantering av gruvavfall

Tillväxtanalys har inte något att tillägga i frågan.

Ang. Remiss av Naturvårdsverkets redovisning avseende klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets och SGU:s förslag till strategi för hantering av gruvavfall

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Remiss av Naturvårdsverkets redovisning avseende klassificering av gruvavfall och Naturvårdsverkets och SGUs förslag till strategi för hantering av gruvavfall för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys inte har något att tillägga i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Tobias Persson. I ärendets handläggning har även avdelningschef Enrico Deiaco medverkat.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev