2018-10-31

Remissvar: Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Tillväxtanalys har inte några synpunkter i frågan.

Ang. Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit betänkandet om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys inte har några synpunkter.

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit den administrativa chefen Håkan Gadd.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.