2018-10-31

Remissvar: Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Tillväxtanalys har inte några synpunkter i frågan.

Ang. Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit betänkandet om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys inte har några synpunkter.

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit den administrativa chefen Håkan Gadd.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev