2019-02-07

Remissvar: Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Tillväxtanalys menar att det är olyckligt att ändra förutsättningarna för företag genom att sänka och därefter höja mervärdesskatten på förevisning av naturområden, utan att utvärdera eventuella effekter av insatsen.

Ang. Promemoria om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemoria om höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden av Finansdepartementet för yttrande.

Tillväxtanalys har tagit del av promemorian och lämnar synpunkter utifrån myndighetens uppdrag. En huvuduppgift för myndigheten är att utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt samt näringslivs­utveckling.

Tillväxtanalys menar att det är olyckligt att utifrån ett utvärderings- och analysperspektiv och under en så kort tidsperiod ändra förutsättningarna för företag genom att sänka och därefter höja mervärdesskatten på förevisning av naturområden, utan att utvärdera eventuella effekter av insatsen. Detta medför att en effektutvärdering av sänkningens eventuella konsekvenser i princip omöjliggörs.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Anne Kolmodin.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev