2019-03-05

Remissvar: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Ang. Ds Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Ds Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem av Socialdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung
Generaldirektör

 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev