2019-03-05

Remissvar: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Ang. Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung
Generaldirektör

 

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.