2019-03-12

Remissvar: Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige

Härmed meddelas att Tillväxtanalys inte har något att tillföra i frågan utöver det som presenterats i Statskontorets rapport.

Ang. Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Statskontorets rapport Kartläggning av tidsomställningens effekter i Sverige av Näringsdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys inte har något att tillföra i frågan utöver det som presenterats i Statskontorets rapport.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Ismail Ouraich. I ärendets handläggning har även avdelningschef Peter Frykblom medverkat.

Sonja Daltung
Generaldirektör

 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev