2019-03-19

Remissvar: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Ang. Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått remissen Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74) av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung
Generaldirektör

 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev