2019-03-26

Remissvar: Remiss av slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Ang. Remiss av slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Remiss av slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel av Socialdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung
Generaldirektör

 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev