2019-04-25

Remissvar: Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden – Frekvenser i samhällets tjänst

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Ang. Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden – Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått remissen Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden – Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) av Näringsdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendet handläggning har även avdelningschef Peter Frykblom deltagit.

Sonja Daltung
Generaldirektör

 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev