2019-04-25

Remissvar: Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Ang. Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Remiss av betänkande En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) av Utbildningsdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter i frågan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung
Generaldirektör

 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev