2019-05-07

Remissvar: Slutbetänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete

Tillväxtanalys har tagit del av betänkandet och lämnar nedan kommentarer på de delar som ligger inom myndighetens kompetensområde.

Ang. Slutbetänkandet Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analys, Tillväxtanalys, har tagit del av betänkandet och lämnar nedan kommentarer på de delar som ligger inom myndighetens kompetensområde.

Tillväxtanalys avstyrker att stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete ska lämnas till enskilda arbetsgivare med tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.

Tillväxtanalys har också i ett tidigare remissvar Delbetänkandet Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66, Fi2018/02864/S1) avstyrkt förslaget till ett utvidgat system för stöd vid korttidsarbete för enskilda arbetsgivare som har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Vår motivering var att förslaget riskerar att skapa inlåsningseffekter som skadar den långsiktiga tillväxten i ekonomin. Tillväxtanalys bedömer att även stöd till sådana arbetsgivare för validering eller kompetens-åtgärder riskerar att försvåra en omställning och att skapa inlåsningseffekter, genom att det skapar incitament att främst rikta in åtgärderna mot utbildning som främst gynnar det företag som befinner sig i svårigheter.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Analytiker Maria Nordin Skult har varit föredragande och i ärendets slutliga handläggning har även tillförordnade avdelningschefen Anne Kolmodin varit med.

Sonja Daltung
Generaldirektör

 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev