2019-06-27

Remissvar: Biojet för flyget

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter avseende SOU 2019:11 Biojet för flyget

Ang. Remiss av SOU 2019:11 Biojet för flyget

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har fått Remiss av SOU 2019:11 Biojet för flyget av Infrastrukturdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även avdelningschef Enrico Deiaco deltagit.


 

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.