2019-07-30

Remissvar: Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter på förslaget Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt.

Ang. Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått promemorian Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung

Generaldirektör


 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev