2019-07-30

Remissvar: Moderna tillståndsprocesser för elnät

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter på betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät.

Ang. Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) av Infrastrukturdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung

Generaldirektör


 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev