2019-07-30

Remissvar: Skatt på plastbärkassar

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter på förslaget i Promemorian Skatt på plastbärkassar.

Ang. Promemorian Skatt på plastbärkassar

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemorian Skatt på plastbärkassar av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung

Generaldirektör 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev