2019-09-04

Remissvar: F-skattesystemet – en översyn

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter på F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet - en översyn.

Ang. F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31) av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.
- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.
Sonja Daltung
Generaldirektör


test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.