2019-09-04

Remissvar: Förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa bostadsföretag

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter på Finansdepartementets förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa bostadsföretag.

Ang. Promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa bostadsföretag

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemoria med förslag till förordning om stöd för undsättning och omstrukturering av vissa bostadsföretag av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.
- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.
Sonja Daltung
Generaldirektör


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev