2019-10-07

Remissvar: Ändrade sammansättningsregler i mark- och miljödomstolarna

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter på promemorian om ändrade sammansättningsregler i mark- och miljödomstolarna samt mark- och miljööverdomstolen.

Ang. Promemoria om ändrade sammansättningsregler i mark- och miljödomstolarna samt mark- och miljööverdomstolen

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemoria om ändrade sammansättningsregler i mark- och miljödomstolarna samt mark- och miljööverdomstolen av Justitiedepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung

Generaldirektör
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev