2019-12-09

Remissvar: Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter på promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden.

Ang. Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung

Generaldirektör

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.