2020-01-28

Remissvar: Om anpassning av investeraravdraget

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter på Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd.

Ang. Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även analytiker Jörgen Lithander och tf avdelningschef Anne Kolmodin deltagit.

Sonja Daltung

Generaldirektör

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.