2020-01-28

Remissvar: Om anpassning av investeraravdraget

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter på Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd.

Ang. Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även analytiker Jörgen Lithander och tf avdelningschef Anne Kolmodin deltagit.

Sonja Daltung

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev