2020-01-28

Remissvar: Om Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter på Konkursförfarandet av Justitiedepartementet.

Ang. Remiss om Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Konkursförfarandet (Ds 2019:31) av Justitiedepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även tf avdelningschef Anne Kolmodin deltagit.

Sonja Daltung

Generaldirektörtest

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev