2020-03-05

Remissvar: Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även tf avdelningschef Peter Svensson deltagit.

Sonja Daltung, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev