2020-03-05

Remissvar: Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även tf avdelningschef Peter Svensson deltagit.

Sonja Daltung, generaldirektör

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.