2020-03-05

Remissvar: Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Jörgen Lithander. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd deltagit.

Sonja Daltung, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev