2020-03-20

Remissvar: ILO: s rapport IV (1) A framework for quality apprenticeships

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit utredningsassistent Elin Engberg. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd deltagit.

Sonja Daltung, generaldirektör

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.