2020-03-24

Remissvar: Betänkandet Sverige och bankunionen (SOU 2019:52)

Tillväxtanalys har fokuserat på utredningens bedömning av hur ett deltagande i bankunionen påverkar bankernas kreditgivning.

Konsekvensbedömningarna i betänkandet framstår som osäkra. Utredningen har haft svårt att kvantifiera effekterna av ett deltagande i bankunionen.

Tillväxtanalys delar utredningens bedömning att det är för tidigt att bilda sig en uppfattning om vilken effekt den gemensamma tillsynen inom bankunionen har haft på bankernas kreditgivning. Ett välgrundat svar på den frågan kräver fler studier, som också beaktar effekterna på längre sikt.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Torbjörn Danell. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd deltagit.

Sonja Daltung, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev