2020-05-18

Remissvar: Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UHMFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit rubricerad remiss av Upphandlingsmyndigheten för yttrande.

Tillväxtanalys tillstyrker föreskrifternas utformning. Myndigheten ser särskilt positivt på föreskrifternas bidrag till att på längre sikt kunna öka automatiseringen av statistikinhämtningen. Tillväxtanalys uppskattar också Upphandlingsmyndighetens ambitioner om att verka för att minska onödigt uppgiftinsamlande och därmed minska den administrativa bördan för alla parter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit administrativ chef Kajsa Mattsson.

Sonja Daltung

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev