2020-06-29

Remissvar: Ang. Promemorian Skattereduktion för förvärvsinkomster

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remissen Promemorian Skattereduktion för förvärvsinkomster av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev