2020-09-04

Remissvar: Ang. Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remiss av Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Sonja Daltung.

Kajsa Mattsson
Tf generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev