2020-09-24

Remissvar: Ang. Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Remiss av promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.
- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytikerna Tobias Persson och Nancy Steinbach. I ärendets handläggning har även avdelningschef Thomas Pettersson Westerberg deltagit.

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret