2020-11-06

Remissvar: Ang. Inriktningsunderlag inför transport-infrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remissen Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 – 2033 och 2022 – 2037 av Trafikverket för yttrande till Infrastrukturdepartementet.
Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd medverkat.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev