2020-11-26

Remissvar: Ang. Promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remiss om Promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker Marcus Jernström. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd deltagit.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev