2020-12-18

Remissvar: Ang. Utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021 – 2027 för eventuella synpunkter

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit rubricerad remiss av Näringsdepartementet för eventuella synpunkter.
Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Håkan Gadd.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev